Quy định bảo trì

Quy định bảo trì.

Sau thời gian bảo hành miễn phí, V-ITALY tiếp tục cung cấp các dịch vụ bảo trì, sữa chữa cho tất cả các sản phẩm và  khách hàng phải trả phí cho những dịch vụ mà Công ty cung cấp.