Chính sách khảo sát tư vấn

Chính sách khảo sát tư vấn.
Các sản phẩm của V-ITALY đều có tính thẩm mỹ và kỹ thuật cao, để đảm bảo sản phẩm được lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt thẩm mỹ. V-ITALY sẽ thực hiện việc tư vấn, khảo sát cho tất cả khách hàng để tác nghiệp cùng nhà thầu xây dựng thực hiện các công tác chuẩn bị trước khi lắp đặt thiết bị.

Chính sách giao nhận hàng.
V-ITALY đảm nhận việc vận chuyển giao hàng đến vị trí sử dụng mà khách hàng yêu cầu (Tại TP.HCM), đối với khách hàng ở các tỉnh việc giao nhận sẽ được bàn luận với khách hàng để thống nhất hình thức, địa điểm giao nhận thuận tiện cho khách hàng, miển phí giao hàng nội thành.

Chính sách thi công lắp đặt thiết bị.
V-ITALY thực hiện việc thi công lắp đặt tất cả thiết bị cho khách hàng theo đúng quy trình và tiêu chuẩn toàn cầu của từng hãng.