Chính sách giữ hàng

Chính sách giữ hàng.

V-ITALY có chính sách giữ hàng cho khách khi có nhu cầu. thời gian giữ hàng tối đa là 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng nhận tiền cọc của khách.
– Thời gian giữ hàng dưới 06 tháng số tiền đặt cọc tương đương 30%.
– Thời gian giữ hàng trên 06 tháng số tiền đạt cọc tương đương 50%